O filmovom klube

Premietania v rámci Filmového klubu sa konajú pravidelne v stredu o 19:30 h. Diváci majú možnosť vidieť novinky i klasické diela domácej a zahraničnej tvorby.

PREUKAZ DO FILMOVÉHO KLUBU 2024 - Krátka cesta k veľkým filmom!

Platnosť: 1.12.2023 - 31.12.2024

Členský poplatok: 5 €

Aké výhody získate členstvom vo Filmovom klube?

  1. - zľavy na vstupenky do všetkých FK v SR a ČR
  2. - zľavy na vybrané filmové festivaly v SR, ČR a v Poľsku
  3. - zľavy na nákup filmologickej literatúry, DVD, plagátov a časopisov v predajni Klapka.sk