História

Kino Mier v Nových Zámkoch sa otvorilo 1. mája 1986. Po trinástich rokoch prevádzky boli v roku 1999 vykonané čiastkové rekonštrukčné úpravy interiéru, boli prečalúnené kreslá a vymenená podlahová krytina. 
Výrazný kvalitatívny posun znamenala digitalizácia kina realizovaná vďaka podpore Audiovizuálneho fondu, a tak od 14. júna 2013 ponúka kino svojim návštevníkom digitálnu kvalitu. 
Je vybavené najmodernejšou technikou, použité zvukové systémy DOLBY DIGITAL EX, DOLBY SURROUND a DOLBY STEREO sú zárukou kvalitného ozvučenia. Práve vďaka digitalizácii majú diváci v našom kine možnosť pozrieť si filmy v dokonalej digitálnej 3D kvalite. Neustále pracujeme na skvalitnení našich služieb a k spokojnosti svojich návštevníkov a tak sa všetci môžu tešiť na nové akcie, ktoré našim divákom opäť dokážu, že najlepšia zábava je v kine.
Mestu sa podarilo získať ďalšiu dotáciu z Audiovizuálneho fondu na modernizáciu kina. V júli 2015 sa vymenili sedačky. Pri tejto príležitosti sa obnovila aj podlahová krytina a pódium, opravená bola elektroinštalácia a vzduchotechnika a skultúrnené boli aj vstupné priestory a šatne.

O premenách kina Mier v čase slovom aj obrazom sa dozviete aj v tomto článku.