Bezpečne do kina!

Prevádzka kina funguje od 26.2.2022 v režime ZÁKLAD.

Dodržujme pravidlá:

  • nosme prekryté horné dýchacie cesty počas celej doby trvania podujatia,
  • v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) ostaňme v domácej izolácii,
  • ak sa u nás prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, opustime miesto hromadného podujatia a telefonicky kontaktujme svojho ošetrujúceho lekára,
  • nepodávajme si ruky,
  • ak patríme k rizikovým skupinám (osoby vo veku 60 a viac rokov, osoby s chronickým ochorením srdca, ciev, pľúc, obličiek a metabolického systému a osoby s oslabenou imunitou a tehotné ženy, s výnimkou už zaočkovaných osôb), zvážme svoju účasť na podujatí

Buďme spolu zodpovední!


 

Dôležité dokumenty

Vyhláška 24/2022 V. v. SR - Vyhláška ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí